Food Loss and Food Waste Hackathon

מרכז מן לביטחון מזון באוניברסיטת תל אביב, משרד החקלאות ופיתוח הכפר ומעבדת החדשנות והקיימות  של TNS ישראל, בשיתוף פעולה עם סטרטאו, מרכז היזמות של אוניברסיטת תל אביב מזמינים אתכם סטארטאפים, יזמים ואנשים יצירתיים לקחת חלק בהאקתון "מהפך, לא לפח" להפחתת אבדן ובזבוז מזון בישראל.

חושב שאתה יכול ליצור שינוי באחד האתגרים המרכזיים בשרשרת ייצור וצריכת המזון? הנה ההזדמנות שלך לייצר שינוי כלכלי, סביבתי, חברתי!

 

אנו שמחים ליידע אתכם  על אירוע "מהפך | לא לפח!" האקתון לצמצום אבדן ובזבוז מזון בישראל של מרכז מן לביטחון מזון באוניברסיטת תל אביב, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, המעבדה לצמצום בזבוז מזון בישראל, בהובלת  The Natural Step ישראל ובשיתוף פעולה עם סטרטאו, מרכז היזמות של אוניברסיטת תל אביב. 

 

כיצד להאכיל בצורה נאותה אוכלוסיה הולכת וגדלה תוך שימור על משאבי טבע חיוניים כגון קרקע פורייה ומים הוא אתגר לאומי ועולמי אמיתי וקריטי עבור מדענים וקובעי מדיניות כאחד. אתגר זה מתעצם לאור העובדה שכל שנה כ 1.3 מיליארדי טונות מזון שמיוצר בעולם שעלותו מוערכת בכ- טריליון דולרים הולכים לאיבוד לאורך השרשת מהשדה ועד לשולחן.

 

לאובדן זה השלכות כלכליות, סביבתיות וחברתיות שליליות שעל מנת להקטין אותן יש צורך במציאת פתרונות למניעה והקטנת אובדן מזון.

מדו"ח   BDO עולה שאובדן מזון בישראל נאמד בכ- 2.45 מיליון טון לשנה, המהווים 35% מהיקף ייצור המזון המקומי.

 

חושב שאתה יכול לצור שינוי באחד האתגרים המרכזיים בשרשרת ייצור וצריכת המזון?

האקתון "מהפך | לא לפח!"  יביא בפעם הראשונה בישראל, בעלי עניין מכלל קהילת החדשנות לחשיבה משותפת ופיתוח פתרונות מעשיים להתמודדות עם בעיית אבדן מזון מהשדה לצלחת.  

 

זאת ההזדמנות שלך לייצר שינוי כלכלי, סביבתי, חברתי!

 

פרטים נוספים והרשמה: http://startau.activetrail.biz/foodhackathon

Tel Aviv University makes every effort to respect copyright. If you own copyright to the content contained
here and / or the use of such content is in your opinion infringing, Contact us as soon as possible >>